13/05/2021

Cho thuê kho, xưởng tại KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Diện tích: 500m2 – 1000m2 – 2000m2- 5000m2 - 10.000m2

Giá từ: 60.000/m2
27/04/2021

Cho thuê kho, xưởng tại tại Ecopark, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên. Diện tích: 500m2 – 1000m2 – 2000m2- 5000m2 - 10.000m2

Giá từ: 60.000/m2